herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVI/261/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2014-11-06 13:18
Uchwała Nr XXXVI/262/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2014-11-06 13:17
Uchwała Nr XXXVI/263/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2014-11-06 13:15
Uchwała Nr XXXVI/264/2014 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Moryń na lata 2015 - 2019 2014-11-06 13:14
Uchwała Nr XXXVI/265/2014 w prawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w Gminie Moryń na 2015 rok 2014-11-06 13:10
Uchwała Nr XXXVI/266/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie drogi wewnętrznej, położonej w obrębie Przyjezierze II 2014-11-06 13:08
Uchwała Nr XXXVI/267/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie drogi wewnętrznej, położonej w obrębie Gądno 2014-11-06 13:06
Uchwała Nr XXXVI/268/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki 2014-11-06 13:04
Uchwała Nr XXXVI/269/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki 2014-11-06 13:02
Uchwała Nr XXXVI/270/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości, położonej w obrębie Witnica 2014-11-06 13:01
Uchwała Nr XXXV/271/2014 w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Moryniu 2014-11-06 13:00
Uchwała Nr XXXVI/272/2014 w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i absolwentom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu oraz absolwentom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2014-11-06 12:57
Uchwała Nr XXXVI/273/2014 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2014 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Kościół w Dolsku 2014-11-06 12:48
Uchwała Nr XXXVI/274/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/258/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej 2014-11-06 12:42