herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenera szatniowego z zapleczem socjalnym wraz z kanalizacją sanitarną, kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i gruntowe z budynku szkoły podstawowej, odwodnienia wokół szkoły wraz z izolacją ścian piwnic na działkach o nr ew. 612/2 i 619 położonych w obrębie Zielin, gmina Mieszkowice.