herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 grudnia 2014 r.

Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 grudnia 2014 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji .
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  • b) w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu,
  • c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia,
  • d) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do stowarzyszenia- Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • e) w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euregionu Pomerania,
  • f) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie 1 miasta Moryń,
  • g) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości (budynki hydroforni),
  • h) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, i) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  • j) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 .
 7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 22-12-2014 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 22-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 22-12-2014 10:05