herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, piłki siatkowej i sekcji bokserskiej, biegaczy, tenisa ziemnego, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów wodnych - płetwonurkowanie, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności, sportów wodnych - żeglarstwa w 2015 r.