herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Mieszkowice polegającej na "budowie kontenera szatniowego z zapleczem socjalnym wraz z kanalizacją sanitarną, kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i gruntowe z budynku szkoły podstawowej, odwodnienia wokół szkoły wraz z izolacją ścian piwnic na działkach o nr Ew. 612/2, 619 położonych w obrębie Zielin, gmina Mieszkowice."