herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do VI rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  16/2015

BURMISTRZA  MORYNIA

z dnia  25 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do VI rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318 ze zm.),  art. 67 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(jedn. tekst z 2014r. poz.518 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr VIII/53/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do VI rokowań dla niżej wymienionej nieruchomości:                                        

Lp. Obręb Nr nieruchomości

Pow.nieruchomości 
w m2

Cena wywoławcza 
do VI rokowań

Wysokość zaliczk 
tułe zabezpieczenia w zł

1. Klępicz 64/3 9369 125.559,60 zł 12.556,00 zł

 

§ 2. Przeprowadzenie rokowań zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) powierza się powołanej komisji .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 03-03-2015 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 25-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 03-03-2015 13:12