herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do VI rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2015

BURMISTRZA  MORYNIA

z dnia  25  lutego  2015 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do VI rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318 ze zm.),  art. 67 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2014r. poz.518.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr IX/52/2011z dnia 30 sierpnia 2011 r.zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do VI rokowań dla niżej wymienionej nieruchomości:

Lp. Obręb Nr nieruchomości

Pow.nieruchomości 
w m2

Cena wywoławcza 
do VI rokowań

Wysokość zaliczk 
tułe zabezpieczenia w zł

 1. Klępicz 27/1 4600

32520,32 zł

plus obowiązujący podatek Vat

3253,00 zł

§ 2. Przeprowadzenie rokowań zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) powierza się powołanej komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 03-03-2015 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 25-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2015 13:20