herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr V/19/2015 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

UCHWAŁA NR V/19/2015
RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU
z dnia 24 lutego 2015 r.


w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Na podstawie art. 13a § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XX/141/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Moryń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 456) w obwodzie głosowania Nr 1 w rubryce określającej siedzibę obwodowej komisji wyborczej wyrazy „Zespół Szkół w Moryniu ul. Dworcowa 6 a" zastępuje się wyrazami „Regionalne Biuro Geoparku w Moryniu ul. Plac Wolności 2”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Jerzy Domaradzki

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 06-03-2015 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 24-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2015 12:31