herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2015

BURMISTRZA  MORYNIA

z dnia  18 marca  2015r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. ( tekst jednolity  Dz.U.z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 67 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2014 r. poz.518) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXXII/241/2014

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości, cenę wywoławczą, wysokość wadium i wysokość minimalnego postąpienia w  II  przetargu ustnym na sprzedaż n/w nieruchomości:

 

Lp.

Obręb

Nr nieru-chomo-ści

Pow. nierucho-

mości

 

Cena nierucho-mości

Cena

wywoławcza

do  II przetargu

 

Wysokość

wadium

w zł

 

Minimalne postąpienie

 

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

3 miasta Moryń

 

 

3 miasta Moryń

 

 

Gądno

 

 

 

Gądno

 

 

170

 

 

 

382

 

 

 

264

 

 

 

343

 

 

 

0,0045ha

 

 

 

0,0102 ha

 

 

 

0,0205ha

 

 

 

0,0296 ha

 

 

 

1.600,00

 

 

 

3460,00

 

 

 

420,00

 

 

 

610,00

 

 

 

2.000,00 zł

( przetarg ograniczony)

 

3.690,00 zł

( przetarg ograniczony)

 

670,00 zł

( przetarg nieograniczony)

 

860,00 zł

( przetarg nieograniczony)

 

 

 

160,00

 

 

 

370,00

 

 

 

70,00 zł

 

 

 

90,00 zł

 

 

 

20,00

 

 

 

40,00

 

 

 

10,00

 

 

 

10,0

 

                                                     

§ 2. Przeprowadzenie przetargu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 207 ze zm.) powierza się powołanej komisji  przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-03-2015 08:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 18-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 19-03-2015 08:08