herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 marca 2015 r.

Informuje się mieszkańców miasta i gminy Moryń, że w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 900 w Regionalnym Biurze Geoparku przy Placu Wolności 2 w Moryniu, odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Moryniu odbędzie się w dniu 23 marca 2015 r. o godz. 1700 w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu.

Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 marca 2015 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej  sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
 6. Informacja Dyrektora Dróg Wojewódzkich dotycząca bieżącego utrzymania oraz planowanych inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie gminy Moryń w 2015 roku.
 7. Informacja Starosty Powiatu Gryfińskiego dotycząca bieżącego utrzymania oraz planowanych inwestycji na drogach powiatowych  na terenie gminy Moryń w 2015 roku.
 8. Sprawozdanie z realizacji  w roku 2014 Programu Współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015,
  • b) w sprawie zmiany uchwały  Nr XXIII/174/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń,
  • c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2015,
  • d) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2015-2026,
  • e) w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2015 roku,
  • f) w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości (hydrofornie, wodociągi),
  • g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 70/4, 70/7 Witnica - droga do stacji PKP),
  • h) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad VI Sesji  Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do pobrania

 • Materiały na sesję » Pobierz (*.PDF)
 • Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Moryń na lata 2015 - 2026 » Pobierz (*.PDF)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-03-2015 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 19-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 19-03-2015 10:28