herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem

ZARZĄDZENIE NR 30/2015
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 09 kwietnia 2015 r
.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Przeznaczam w najem nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:

  1. Nr Księgi Wieczystej- 32637
  2. Nr nieruchomości- 96
  3. Położenie ( obręb) - obręb 3 miasta Moryń, ul. Szeroka 1a
  4. Opis nieruchomości - Lokal użytkowy o pow. 61,26 m2. Najem lokalu na okres do10 lat, na działalność usługową. Lokal wyposażony w urządzenia wodno- kanalizacyjne, wc, c.o., energię elektryczną.
  5. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości i sposób jej zagospodarowania- plan miejscowy nie obowiązuje. Kierunek zagospodarowania w studium – tereny usług.
  6. Wysokość czynszu - Miesięcznie: - 5,56 zł/m2 plus obowiązujący podatek Vat (23%). Istnieje możliwość zwolnienia z czynszu w zamian za remont lokalu i wymianę pokrycia dachowego budynku w którym znajduje się lokal.
  7. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości- wolna od obciążeń i zobowiązań.

§ 2. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy byłym budynku Policji w Moryniu, tablicach sołectw, ogłoszenie w prasie i stronie internetowej bip.moryn .pl

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5.Termin wywieszenia wykazu: od 10.04.2015 r. do 30.04.2015 r.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-04-2015 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 09-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 10-04-2015 09:57