herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem.

ZARZĄDZENIE Nr 38/15
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 04 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. z 2014r., poz.518 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Przeznaczam w najem nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:

  1. Nr nieruchomości – 96
  2. KW-32637
  3. Położenie [obręb] - 3 miasta Moryń, ul. Szeroka 1b
  4. Opis nieruchomości - lokal użytkowy o pow. 66,81m2
  5. Informacja o przeznaczeniu - najem lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy na okres trzech lat, na działalność handlową branży przemysłowej
  6. Wysokość opłat z tytułu najmu, dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat - miesięczny czynsz za lokal – 556,78 zł plus obowiązujący podatek Vat ( obecnie 23% wartości czynszu), płatny do 10-go każdego m-ca z góry. Aktualizacja opłat jeden raz do roku o średnioroczny wskaźnik cen i usług podawany przez GUS za rok ubiegły.
  7. Obciążenia i zobowiązania – lokal wolny od obciążeń i zobowiązań
  8. Najemca lokalu będzie ponosić opłaty: za energię elektryczną, za pobór wody , usuwanie nieczystości stałych i płynnych, podatek od nieruchomości

§2. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy budynku Policji w Moryniu, tablicach sołectw , ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej www.moryn.pl

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 04.05.2015 r. do 25.05.2015 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 05-05-2015 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 05-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2015 08:15