herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 49/2015w sprawie określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu

ZARZĄDZENIE NR 49/2015
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202, poz. 1458 z póżn. zm.), art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dla pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu dni wolne od pracy:

  1. za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015 r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy wyznacza się 1 dzień wolny od pracy - 14 sierpnia 2015 r. (piątek).
  2. za święto przypadające 26 grudnia 2015 r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy wyznacza się 1 dzień wolny od pracy - 24 grudnia 2015 r. (czwartek).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-05-2015 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 27-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2015 08:53