herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR 56/2015
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 10 czerwca 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2014r.  poz. 518 ze zm.)  zarządzam co następuje:

Przeznaczam w dzierżawę  nieruchomości stanowiące własność gminy Moryń:

 1. Nr nieruchomości, pow., położenie opis nieruchomości, nr Kw, wysokość czynszu okres zawarcia umowy, przeznaczenie, obciążenia i zobowiązania nieruchomości:
  • Część działki nr 184/40 o pow. 27m 2 , położona w obrębie Bielin,
  • nr Kw SZ1Y/00053616/3,
  • wysokość  rocznego czynszu dzierżawnego  - 89, 91 zł plus obowiązujący podatek Vat. Za umowę zawartą w trakcie roku kalendarzowego czynsz naliczany jest proporcjonalnie. Czynsz płatny: za 2015r. - w terminie 7 dni od zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Aktualizacja opłat jeden raz do roku o średnioroczny wskaźnik  inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,
  • okres zawarcia umowy- do trzech lat,
  • przeznaczenie- ustawienie tymczasowego garażu,
  • nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań
 2. Nr nieruchomości, pow., położenie opis nieruchomości, nr Kw, wysokość czynszu okres zawarcia umowy, obciążenia i zobowiązania nieruchomości:
  • Część działki nr 184/40 o pow. 18m 2, położona w obrębie Bielin,
  • nr Kw SZ1Y/00053616/3,
  • wysokość  rocznego czynszu dzierżawnego  - 59, 94 zł plus  obowiązujący podatek Vat. Za umowę zawartą w trakcie roku kalendarzowego czynsz naliczany jest proporcjonalnie. Czynsz płatny: za 2015r. – w terminie 7 dni od zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Aktualizacja opłat jeden raz do roku o średnioroczny wskaźnik  inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,
  • okres zawarcia umowy- do trzech lat
  • przeznaczenie - ustawienie tymczasowego garażu
  • nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań
 3. Nr nieruchomości, pow., położenie opis nieruchomości, nr Kw, wysokość czynszu okres zawarcia umowy, obciążenia i zobowiązania nieruchomości:
  • Część działki nr 184/40 o pow. 58,50m 2 , położona w obrębie Bielin,
  • nr Kw SZ1Y/00053616/3,
  • wysokość  rocznego czynszu dzierżawnego  - 5,68 zł plus  obowiązujący podatek Vat . Za umowę zawartą w trakcie roku kalendarzowego czynsz naliczany jest proporcjonalnie. Czynsz płatny: za 2015 r. - w terminie 7 dni od zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Aktualizacja opłat jeden raz do roku o średnioroczny wskaźnik  inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,
  • okres zawarcia umowy- do trzech lat
  • przeznaczenie- ustawienie tymczasowego garażu
  • nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań
 4. Dzierżawcy będą  ponosić opłatę z tytułu podatku od nieruchomości.
 5. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy byłym budynku Policji w Moryniu, ogłoszenie w prasie lokalnej  i na stronie internetowej bip.moryn.pl
 6. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 8. Termin wywieszenia wykazu: od 11.06.2015r. do 01.07.2015r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-06-2015 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 10-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 11-06-2015 13:16