herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 55/2015
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 10 czerwca 2015r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jed. tekst. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2014r., poz.518)  zarządzam co następuje:

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:

  1. Nr i pow.  nieruchomości – 395/9 o pow. 186m2
  2. Położenie [ obręb] – 3 miasta Moryń
  3. Opis nieruchomości i jej przeznaczenie – nieruchomość zabudowana budynkiem innym niż mieszkalny. Pow. zabudowy budynku-41,60m2, pow. użytkowa budynku – 25,24 m2. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej asfaltowej, posiada uzbrojenie w wodę, energię elektryczną, kanalizację ściekową, położona w sąsiedztwie nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. Stan techniczny budynku dobry, lokalizacja nieruchomości bardzo dobra. Działka przeznaczona jest pod zabudowę usług handlu.
  4. Cena nieruchomości – 18.350,00 zł
  5. Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach dot. nieruchomości – wolna od obciążeń i zobowiązań
  6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - do 22 lipca 2015 r.
  7. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy byłym budynku Policji w Moryniu, tablicach sołectw, ogłoszenie w prasie, stronie internetowej bip.moryn.pl
  8. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.
  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  10. Termin wywieszenia wykazu: od 11 czerwca  2015 r. do 01 lipca  2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-06-2015 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 10-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2015 13:24