Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 395/9, obręb 3 miasta Moryń

Moryń, dnia 25 czerwca  2015 r.

GMOŚ.6840.4. 2015  

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości – 395/9, obręb 3 miasta Moryń
 2. Powierzchnia nieruchomości – 186 m2
 3. Nr Księgi  Wieczystej   - SZ!Y/00025844/5
 4. Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem innym niż mieszkalny. Pow. zabudowy budynku - 41,60m2 , pow. użytkowa budynku - 25,24 m2. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej asfaltowej, posiada uzbrojenie w wodę, energię elektryczną, kanalizację ściekową, położona w sąsiedztwie nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. Stan techniczny budynku dobry, lokalizacja nieruchomości bardzo dobra. Działka przeznaczona jest pod zabudowę usług handlu.
 5. Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób jej zagospodarowania - przeznaczona jest pod zabudowę usług handlu.
 6. Cena wywoławcza -  19.000 ,00 zł  brutto
 7. Wysokość wadium  - 1900,00 zł, płatne w terminie do 24 lipca  2015 r. w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone  niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem   negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 
 8. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu
 9. Minimalne postąpienie- 190,00 zł
 10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
 11. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń
 12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań
 13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: nie dotyczy
 14. Termin i miejsce oraz rodzaj I przetargu -  28.07. 2015r. o godz. 10 00 , przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1,  pokój nr 11.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 26-06-2015 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 25-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2015 09:27