herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń

ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
Burmistrza  Morynia
z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity -  Dz.U z 2014r. , poz. 518 ze zmianami)  - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku nr 25  przy  ul. Odrzańskiej wraz udziałem 63/1000 w działce gruntu  nr 276/2 o powierzchni 0,2245 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń.

§ 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy winni złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Termin wywieszenia wykazu od 23.06.2015 r. do 04.08.2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-07-2015 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kałduńska 23-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2015 10:45