herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do VIII rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 72 /2015

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do VIII rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318 ze zm. ), art. 67 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2014r. poz.518 ze zm. ) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr VIII/53/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do VIII rokowań dla niżej wymienionych nieruchomości:

  • Obręb - Klępicz
  • Nr nieruchomości i powierzchnia - 27/1 o pow. 4600 m2
  • Cena wywoławcza do VIII rokowań - 32.520,32 zł plus obowiązujący podatek Vat
  • Wysokość zaliczki tytułem zabezpieczenia - 3.253,00 zł

§ 2. Przeprowadzenie rokowań zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) powierza się powołanej komisji .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-07-2015 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 17-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 20-07-2015 08:01