herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 77/15
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2014r. poz. 518 ze zm.) zarządzam co następuje:

Przeznaczam w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy Moryń:

 1. Nr nieruchomości , pow. , położenie opis nieruchomości, nr Kw, wysokość czynszu, okres zawarcia umowy, obciążenia i zobowiązania nieruchomości:
  • Część działki nr 139/6 o pow. 18m2 , położona w obrębie 3 miasta Moryń,
  • nr Kw 37153,
  • wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 59,94 zł plus obowiązujący podatek Vat . Za umowę zawartą w trakcie roku kalendarzowego czynsz naliczany jest proporcjonalnie. Czynsz płatny: za 2015 r. – w terminie 7 dni od zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Aktualizacja opłat jeden raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,
  • okres zawarcia umowy - do trzech lat,
  • przeznaczenie- ustawienie tymczasowego garażu,
  • nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
 2. Nr nieruchomości , pow. , położenie opis nieruchomości, nr Kw, wysokość czynszu, okres zawarcia umowy, obciążenia i zobowiązania nieruchomości:
  • Część działki nr 139/6 o pow. 22m2, położona w obrębie 3 miasta Moryń,
  • nr Kw 37153,
  • wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 73,26 zł plus obowiązujący podatek Vat . Za umowę zawartą w trakcie roku kalendarzowego czynsz naliczany jest proporcjonalnie. Czynsz płatny: za 201 5r. – w terminie 7 dni od zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Aktualizacja opłat jeden raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,
  • okres zawarcia umowy- do trzech lat,
  •  przeznaczenie - ustawienie tymczasowego garażu,
  •  nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań
 3. Dzierżawcy będą ponosić opłatę z tytułu podatku od nieruchomości.
 4. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy byłym budynku Policji w Moryniu, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej bip.moryn.pl
 5. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 7. Termin wywieszenia wykazu: od 10.08.2015 r. do 31.08.2015 r.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-08-2015 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 10-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-08-2015 08:11