herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 września 2015 r.

Informuje się mieszkańców miasta i gminy Moryń, że w dniu 11 września 2015 r. o godz. 900 w Regionalnym Biurze Geoparku przy Placu Wolności 2 w Moryniu, odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Moryniu odbędzie się w dniu 7 września 2015 r. o godz. 1700 w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu.


 

Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 września 2015 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.,
  • b) w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( dz. 53/2 obr. Klępicz),
  • d) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej (dz. 226/2 309/1 obr.3 m. Moryń),
  • e) w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z wydawaniem odbiorcom upoważnień do zakupu określonej ilości paliw w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa,
  • f) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2015 r.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

 

Pliki do Pobrania:

 1. Projekty uchwał oraz materiały sesyjne » Pobierz [*.PDF]
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r » Pobierz [*.PDF]

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 01-09-2015 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 01-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 01-09-2015 12:18