herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR 84/15
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 08 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2014 r. poz. 518 ze zm.) zarządzam co następuje:

Przeznaczam w dzierżawę części nieruchomości stanowiące własność gminy Moryń:

 1. Nr nieruchomości, pow., położenie, opis nieruchomości, nr Kw, wysokość czynszu, okres zawarcia umowy, obciążenia i zobowiązania nieruchomości:
  • - część działek niezabudowanych nr 107/113 o pow. 2,0m2 , nr 24/3 o pow. 5,50m2, nr 107/3 o pow. 6,5 m2 , nr 98/6 o pow. 6,0m2 położone w obrębie Witnica, nr 138/3 o pow. 2,0m2, obręb Dolsko, nr 353 o pow. 3,50 m2 obręb Mirowo nr 6 o pow.6,50 m2 obręb Stare Objezierze. Łączna pow. działek oddanych w dzierżawę wynosi 30 m2.
  • - nr Kw 37907, 40717, SZ1Y00036225/0, SZ1Y/00037817/4, SZ1Y/00039349/6, SZ1Y/00058130/7
  • - wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 62,40 zł plus obowiązujący podatek Vat . Za umowę zawartą w trakcie roku kalendarzowego czynsz naliczany jest proporcjonalnie. Czynsz płatny: za 2015r. – w terminie 14 dni od zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Aktualizacja opłat jeden raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,
  • - okres zawarcia umowy- do 3 lat
  • - przeznaczenie- pod ustawienie skrzynek oddawczych dla Poczty Polskiej S.A.
  • - nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań
 2. Dzierżawca będzie ponosić opłatę z tytułu podatku od nieruchomości.
 3. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy byłym budynku Policji w Moryniu, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej bip.moryn.pl
 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.
 5. Termin wywieszenia wykazu: od 09.09.2015r. do 29.09.2015 r.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-09-2015 08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 08-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 09-09-2015 08:34