herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 85/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 85/15
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 9 września 2015r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2014r. poz. 518 ze zm.) zarządzam co następuje:

Przeznaczam w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:

 1. Nr nieruchomości, pow. , położenie opis nieruchomości, nr Kw, wysokość czynszu, okres zawarcia umowy, obciążenia i zobowiązania nieruchomości:
  • - część działki nr 187 o pow. 200m 2 , położona w obrębie 3 miasta Moryń,
  • - nr Kw 6961,
  • - wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 19,43 zł plus obowiązujący podatek Vat . Za umowę zawartą w trakcie roku kalendarzowego czynsz naliczany jest proporcjonalnie. Czynsz płatny: za 2015r. – w terminie 7 dni od zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Aktualizacja opłat jeden raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,
  • - okres zawarcia umowy- do 2 lat,
  • - przeznaczenie- uprawa warzyw,
  • - nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
 2. Dzierżawca będzie ponosić opłatę z tytułu podatku od nieruchomości.
 3. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy byłym budynku Policji w Moryniu, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej bip.moryn.pl.
 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.
 5. Termin wywieszenia wykazu: od 10.09.2015 r. do 30.09.2015 r.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-09-2015 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 09-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2015 12:18