herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 86/15
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2014r. poz. 518 ze zm.) zarządzam co następuje:

Przeznaczam w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:

 1. Nr nieruchomości, pow., położenie opis nieruchomości, nr Kw, wysokość czynszu okres zawarcia umowy, przeznaczenie, obciążenia i zobowiązania nieruchomości:
  • - Część działki nr 137/11 o pow. 20m 2 , położona w obrębie 3 miasta Moryń,
  • - nr Kw 3846871/98,
  • - wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 66,60 zł plus obowiązujący podatek Vat. Za umowę zawartą w trakcie roku kalendarzowego czynsz naliczany jest proporcjonalnie. Czynsz płatny: za 2015r. – w terminie 7 dni od zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Aktualizacja opłat jeden raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,
  • - okres zawarcia umowy- do trzech lat
  • - przeznaczenie- ustawienie tymczasowego garażu blaszanego,
  • - nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
 2. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy byłym budynku Policji w Moryniu, ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej i bip.moryn.pl.
 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.
 4. Termin wywieszenia wykazu: od 14.09.2015r. do 05.10.2015 r.
 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-09-2015 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 11-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 11-09-2015 14:42