herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 89/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 89/2015
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jed. tekst. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2014 r., poz.518) zarządzam co następuje:

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:

 1. Nr i pow. nieruchomości – 276/6 o pow. 556m2,
 2. Położenie [ obręb] – 3 miasta Moryń,
 3. Księga Wieczysta Nr – SZ1Y00034673/1,
 4. Opis nieruchomości i jej przeznaczenie – nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Stworzone są warunki podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i linii energetycznej. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej asfaltowej. W bliskim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie b. dobre. Nieruchomość w części porośnięta drzewami. Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją możliwe po spełnieniu warunków wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
 5. Cena nieruchomości – 29.250,00 zł,
 6. Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach dot. nieruchomości – wolna od obciążeń i zobowiązań,
 7. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – do 30 października 2015 r.
 8. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy byłym budynku Policji w Moryniu, tablicach sołectw, ogłoszenie w prasie, stronie internetowej bip.moryn.pl
 9. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.
 10. Termin wywieszenia wykazu: od 18 września 2015 r. do 09 października 2015 r.
 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 21-09-2015 07:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 17-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2015 07:33