herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 96/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIENr 96/2015
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 08 października 2015 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2015r. poz.782 ze zm. ) ustalam co następuje:

    §1.Określam cenę działki nr 53/2 o pow. 15 m2 , położoną w obrębie Klępicz, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną w wysokości - 330,00 zł (słownie : trzysta trzydzieści złotych).

    § 2. Określam koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości - 224,60 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt groszy).

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 08-10-2015 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2015 15:11