herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/2015
Burmistrza Morynia

z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

    Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. poz. 1152) zarządzam, co następuje:

   § 1. 1. W celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych znajdujących się na terenie Gminy Moryń w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r . wyznaczam nw. przedstawicieli:

1) Leokadia Kuryłowicz- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Moryniu z siedzibą w Regionalnym Biurze Geoparku w Moryniu ul. Plac Wolności 2 ,

2) Zbigniew Kupczyk – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Witnicy z siedzibą w Szkole Podstawowej w Witnicy ul. Moryńska 15 ,

3) Sławomir Jasek - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Klępiczu z siedzibą w Wiejskim Centrum Administracji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Klępiczu .

2. Lista przedstawicieli wyznaczonych do ochrony poszczególnych lokali, zawierająca ich imiona, nazwiska oraz adres zamieszkania, a także wykaz wykorzystywanych przez nich numerów telefonów, zostanie przekazana Komendantowi Powiatowemu Policji w Gryfinie , przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych oraz osobom kierującym jednostkami organizacyjnymi, w których usytuowane są lokale.

3. Przedstawiciele wyznaczeni zgodnie z ust.1 otrzymają pisemne upoważnienie.

    § 2. 1. W przypadku wystąpienia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, wyznaczeni przedstawiciele zobowiązani są do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu oraz sprawdzaniu stanu zabezpieczeń, zgodnie z instruktażem przeprowadzonym przez Policję.

2. Zobowiązuję wyznaczonych przedstawicieli do pozostawania w czasie dyżuru w dniu 25 października

2015 r. od godz. 7.00 do godz.21.00 w zasięgu łączności telefonicznej .

    § 3. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Pełnomocnikowi do spraw Wyborów w Gminie Moryń .

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-10-2015 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 12-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2015 10:41