herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości: nr 471 o pow. - 1026m2, nr 472 o pow. - 1053m2,nr 473 o pow. - 1055m2, nr 474 o pow. - 1054m2, nr 475 o pow. - 1159m2, nr 478 o pow. - 1168m2, nr 479 o pow. - 1050m2, nr 480 o pow. - 1050m2, nr 481 o pow. - 1050m2, nr 482 o pow. - 1397m2, nr 484 o pow. - 927m2, nr 485 o pow. - 1025m2, nr 491 o pow. - 1132m2, nr 492 o pow. - 1120m2, nr 493 o pow. - 1078m2, nr 494 o pow. - 1542m2, nr 495 o pow. - 1520m2, nr 497 o pow. - 1783m2 nr 476 o pow. - 175m2, nr 486 o pow. - 4902m2, nr 496 o pow. - 317m2

Moryń, dnia 28 października 2015 r.

GMOŚ. 6840.3.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłaszam na dzień 08 stycznia 2016r. na godz. 10-tą I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych , które będą sprzedawane łącznie:

 1. Działka nr 471 o pow. - 1026m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00005081/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowi: kompleks sportowo – rekreacyjny, niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane, tereny sportu i rekreacji. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną oraz ciąg pieszo-jezdny. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 1 MN, zabudowa wolnostojąca , maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 2. Działka nr 472 o pow. - 1053m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00005081/2, stanowiąca nieruchomość gruntową znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowi: kompleks sportowo – rekreacyjny, niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej - ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną oraz ciąg pieszo-jezdny. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 1 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 3. Działka nr 473 o pow. - 1055m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00005081/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowi: kompleks sportowo – rekreacyjny , niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej - ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. Zaopatrzenie w energię elektryczna, wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako słaby.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 1 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 4. Działka nr 474 o pow. - 1054m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowi: kompleks  sportowo – rekreacyjny, niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. Zaopatrzenie w energię, wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako słaby.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 1 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 5. Działka nr 475 o pow. - 1159m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowi: kompleks sportowo – rekreacyjny , niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną . Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. Zaopatrzenie w energię elektryczną , wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako słaby.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 1 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 6. Działka nr 478 o pow. - 1168m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 7. Działka nr 479 o pow. - 1050m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowi: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka uzbrojona w sieć elektroenergetyczną. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 8. Działka nr 480 o pow. - 1050m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka uzbrojona w sieć elektroenergetyczną. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 9. Działka nr 481 o pow. - 1050m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji, tereny przeznaczone pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka uzbrojona w sieć elektroenergetyczną. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 10. Działka nr 482 o pow. - 1397m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y0003362877, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji, tereny przeznaczone pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka uzbrojona w sieć elektroenergetyczną. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo - jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 11. Działka nr 484 o pow. - 927m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji, tereny przeznaczone pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka uzbrojona w sieć elektroenergetyczną posiada dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicy Odrzańskiej. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako dobry.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 12. Działka nr 485 o pow. - 1025m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji, tereny przeznaczone pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka uzbrojona w sieć elektroenergetyczną posiada dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicy Odrzańskiej. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako dobry.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 13. Działka nr 491 o pow. - 1132m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo- jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 4 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 14. Działka nr 492 o pow. - 1120m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka nie jest uzbrojona. Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo - jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako słaby.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 4 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 15. Działka nr 493 o pow. - 1078m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo - jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako słaby.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 4 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 16. Działka nr 494 o pow. - 1542m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , tereny przeznaczone pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby.Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo - jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 4 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 17. Działka nr 495 o pow. - 1520m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , tereny przeznaczone pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo- jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako słaby.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 4 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 18. Działka nr 497 o pow. - 1783m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zieleń urządzona o charakterze niepublicznym - parkowa ,oznaczona w jednostce planistycznej jako 5 MN. Dla działki obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: - zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, - zakaz grodzenia terenu, - dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury związanych z podstawową funkcją terenu ( ławki, stoliki, wiaty) - urządzenie zieleni z uwzględnieniem nasadzeń gatunkami rodzimych drzew i krzewów oraz ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej: - lokalizacja awaryjnej studni publiczne, - oświetlenie terenu elektroenergetyczną linią kablową 0,4 KW.

 19. Działka nr 476 o pow. - 175m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt typowy dla pasów drogowych i ciągów pieszo-jezdnych. Teren działki plaski. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo - jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – ciąg pieszo - jezdny niepubliczny, oznaczona w jednostce planistycznej jako 7 KP.

 20. Działka nr 486 o pow. - 4902m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul.Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowa jednorodzinna, tereny przeznaczone pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej. Dojazd ocenia się jako dobry. Lokalizację szczegółową ocenia się jako dobrą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki typowy dla pasów drogowych. Teren działki zróżnicowany : płaski i z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej w kontekście przeznaczenia nieruchomości przyległych ocenia się jako średni.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – droga wewnętrzna niepubliczna, strefa ruchu uspokojonego ,oznaczona w jednostce planistycznej jako 6 KDW.

 21. Działka nr 496 o pow. - 317m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny przeznaczone pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą . Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki typowy dla pasów drogowych i ciągów pieszych. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – ciąg pieszo- jezdny niepubliczny, oznaczona w jednostce planistycznej jako 8 KX.

 

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – sprzedaż na własność

Cena wywoławcza - 1.134.458,00 zł ( słownie: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych).

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek Vat ( aktualnie wynosi 23%).

Obciążenia i zobowiązania – nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Miejsce przetargu - Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Wysokość wadium - 56.723,00 zł, płatne w terminie do 5 stycznia 2016 r. w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu

Minimalne postąpienie- 11.350,00 zł

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanych nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego

w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip moryn.pl oraz tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Moryń.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 30-10-2015 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 28-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 30-10-2015 10:23