herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125"

Moryń, dnia 26 listopada 2015 r.

Znak:ISR.6220.3.2015

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Morynia działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 08 września 2009 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125. Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Morynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Jagiellońska 32, Szczecin i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Flisacza 6 w Gryfinie.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 26 listopada do 18 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim, pokój nr 1,  w godz. 8.00 – 14.00. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Morynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Burmistrz Morynia

mgr Józef Piątek  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 26-11-2015 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 26-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2015 13:12