herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 119/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 119/2015
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 07 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst Dz.U. z 2015r., poz.1774 ) zarządzam co następuje: 

     § 1. Przeznaczam do sprzedaży następujące nieruchomości, stanowiące własność gminy Moryń :

 • 1) Działka nr 184/12 o pow. - 2,5637 ha, położona w obrębie Bielin, udział 293/10000 części, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y000299921/7, stanowiąca nieruchomość gruntową, będącej użytkiem rolnym o klasach : RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb. Kształt działki nieregularny. Lokalizacja działki bardzo dobra, położona wewnątrz wsi Bielin. Posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Dojście do działki b. dobre.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.

  Cena nieruchomości – 1.490,00 zł

  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - do 18 stycznia 2016r.

 • 2) Działka nr 184/12 o pow. - 2,5637 ha, położona w obrębie Bielin, udział 199/10000 części, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y000299921/7, stanowiąca nieruchomość gruntową, będącej użytkiem rolnym o klasach : RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb. Kształt działki nieregularny. Lokalizacja działki bardzo dobra, położona wewnątrz wsi Bielin. Posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Dojście do działki b. dobre.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.

  Cena nieruchomości – 1.000,00 zł

  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - do 18 stycznia 2016r.

    §2. Sprzedaż działek nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego lub w rokowaniach.

    §3. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanych w ust. 1 i 2 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, ogłoszenie w prasie, stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu.

    §4.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    §5. Termin wywieszenia wykazu: od 08 grudnia 2015 r. do 28 grudnia 2015 r.

    §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 08-12-2015 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 07-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2015 09:26