herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 120/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń

ZARZĄDZENIE Nr 120/2015
Burmistrza  Morynia
z dnia 11 grudnia 2015r.

w  sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515 ze zmianami)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity -  Dz.U z 2015r. , poz. 1774 ze zmianami)  - zarządzam, co następuje:

    § 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku nr 12  w Nowym Objezierzu wraz  udziałem 46/100 w działce gruntu  nr 164 o powierzchni 0,1600 ha.

   § 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy winni złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

          Termin wywieszenia wykazu od 11.12.2015 r. do 22.01.2016 r.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 15-12-2015 07:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kałduńska 15-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 15-12-2015 07:20