herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr X/71/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do realizacji projektu pozakonkursowego Działanie 7.1 - program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubustwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczną - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020