herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2015 r.

Informuje się mieszkańców miasta i gminy Moryń, że w dniu 29 grudnia 2015 r. o godz. 900 w Regionalnym Biurze Geoparku przy Placu Wolności 2 w Moryniu, odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Moryniu odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 1700 w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu.


 

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

 

w dniu 29 grudnia 2015 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • informacja dotycząca interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu,
  • b) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz.190 na 48/4 Gądno),
  • c) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020,
  • d) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Moryń,
  • e) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Moryń,
  • f) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015,
  • g) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2016-2026,
  • h) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2016,
  • i) w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2016 .
 7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do pobrania:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 16-12-2015 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 16-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 17-12-2015 14:05