herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020

Moryń, dnia 17 grudnia 2015 r.

GMOŚ.602.3.2015

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MORYNIA

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2013r., poz. 1235) zawiadamia o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020.

Z niezbędną dokumentacją zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, w godzinach od 7 15 do 15 15, w pokoju nr 2. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy w formie pisemnej , ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 08 stycznia 2016 r., na adres: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, e-mail: um@moryn.pl

Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Burmistrza Morynia. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpoznania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-12-2015 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 17-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2015 09:13