Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 122/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2016-12-09 12:54
Zarządzenie Nr 121/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2016-12-13 11:10
Zarządzenie Nr 120/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia w II przetargu nieograniczonym. 2016-12-27 13:14
Zarządzenie Nr 119/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2016-12-05 19:14
Zarządzenie Nr 117/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2016-12-12 07:30
Zarządzenie Nr 114/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań 2016-11-29 13:22
Zarządzenie Nr 112/2016 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Mirowa i wyborów ewentualnych uzupełniających członków Rady Sołeckiej Mirowa 2016-11-23 10:32
Zarządzenie Nr 111/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2016-11-14 08:21
Zarządzenie Nr 110/2016 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2016-11-07 13:40
Zarządzenie Nr 109/2016 w sprawie określenia sposobu postępowania przy załatwianiu spraw w zakresie działalności lobbingowej. 2016-11-07 10:32
Zarządzenie Nr 108/2016 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2016-11-07 13:38
Zarządzenie Nr 107/2016 zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w ninieszym zarządzeniu 2016-11-07 13:36
Zarządzenie Nr 106/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XIX/136/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-11-07 13:35
Zarządzenie Nr 105/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2016-11-07 13:30
Zarządzenie Nr 104/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2016-10-21 11:12
Zarządzenie Nr 103/2016 w sprawie przekazania rurociągu kanalizacyjnego 2016-11-07 13:28
Zarządzenie Nr 102/2016 w sprawie ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej 2016-10-17 14:38
Zarządzenie 101/2016 w sprawie zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2016-10-17 14:38
Zarządzenie Nr 100/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2016-10-12 14:46
Zarządzenie Nr 99/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2016-10-12 14:45
Zarządzenie Nr 98/2016 w sprawie przekazania odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 2016-11-07 13:26
Zarządzenie Nr 97/2016 w sprawie ustalenia planu działania Gminy Moryń na lata 2016-2022 w zakresie realizacji celu szczegółowego 4.5 (Budowa produktu "Średniowieczny Moryń na szlakach") Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2016-2022" 2016-11-07 13:24
Zarządzenie Nr 96/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczejącej 2016-10-06 13:20
Zarządzenie Nr 95/2016 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 2016-11-07 13:20
Zarządzenie Nr 94/2016 zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w ninieszym zarządzeniu 2016-11-07 13:16
Zarządzenie Nr 93/2016 zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w ninieszym zarządzeniu 2016-11-07 13:12
Zarządzenie Nr 92/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmina z budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-11-07 13:10
Zarządzenie Nr 91/2016 w sprawie powołania stałej komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji 2016-11-07 13:07
Zarządzenie Nr 90/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażenia w jednostce OSP w Moryniu oraz wyzaczenia zespołu spisowego 2016-11-07 13:04
Zarządzenie Nr 89/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w ninieszym zarządzeniu 2016-11-07 13:01
Zarządzenie Nr 88/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzieżawy 2016-09-22 09:04
Zarządzenie Nr 87/2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę działki zabudowanej nr 228/3 o pow. 610 m2, obręb 3 miasta Moryń 2016-09-22 09:00
Zarządzenie Nr 86/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2016-09-19 12:23
Zarządzenie Nr 85/2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części działki nr 90, obręb 3 miasta Moryń. 2016-09-19 12:22
Zarządzenie Nr 84/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2016-09-19 12:20
Zarządzenie Nr 83/2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części działki nr 1/24, obręb 3 miasta Moryń. 2016-09-19 12:22
Zarządzenie Nr 82/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-09-08 08:19
Zarządzenie Nr 81/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w ninieszym zarządzeniu 2016-11-07 12:57
Zarządzenie Nr 80/2016 w sprawie ustalenia terminu składnia wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w Gminie Moryń 2016-11-07 12:54
Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2016 r. z zakresu kultury fizycznej 2016-08-19 21:01
Zarządzenie Nr 78/2016 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 21 lipca 2016 r. na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 2016-08-17 14:40
Zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2016-08-16 15:01
Zarządzenie Nr 76/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2016-08-16 15:01
Zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2016-08-16 14:57
Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej 2016-08-16 14:46
Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2016-08-16 14:45
Zarządzenie Nr 72/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę. 2016-08-10 15:08
Zarządzenie Nr 71/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę. 2016-08-10 14:53
Zarządzenie Nr 70/2016 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Moryń 2016-09-05 13:10
Zarządzenie Nr 69/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań 2016-08-05 14:50
Zarządzenie Nr 68/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianch kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 13:09
Zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej 2016-07-22 14:49
Zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-09-05 13:07
Zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianch kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 13:05
Zarządzenie Nr 64/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2016-09-05 13:03
Zarządzenie Nr 63/2016 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz druków zaświadczeń USC, będących drukami ścisłego zarachowania 2016-09-05 13:00
Zarządzenie Nr 62/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarzązeniu 2016-09-05 12:58
Zarządzenie Nr 61/2016 w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 12:56
Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2016 r. 2016-09-05 12:54
Zarządzenie Nr 59/2016 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2016-09-05 12:52
Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie przyznania nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 2016-09-05 12:50
Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu oraz absolwentom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2016-09-05 12:49
Zarządzenie Nr 56/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do rokowań i wysokości zaliczki zabezpieczającej oraz ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i wysokości minimalnego postąpienia. 2016-06-17 13:52
Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę. 2016-06-06 14:18
Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu pod stację bazową telefonii komórkowej. 2016-06-06 14:09
Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 12:47
Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie przekazania w użytkowanie Biura Geoparku oraz przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych w wyposażenia GEOPARKU 2016-09-05 12:44
Zarządzenie Nr 51/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zminach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 12:42
Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianch kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XV/106/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-09-05 12:41
Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2016-05-19 14:29
Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2016-05-19 14:35
Zarządzenie Nr 47/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2016-05-19 15:35
Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu 2016-09-05 12:38
2016-09-05 12:36
Zarządzenie NR 45/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę. 2016-05-13 14:31
Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 12:09
Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu pod obiekty sportu i rekreacji na terenie plaży miejskiej w Moryniu 2016-09-05 12:08
Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrucji Zarządzania Systemem Informatycznym 2016-09-05 12:06
Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 12:04
Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia w III ustnym przetargu nieograniczonym. 2016-04-26 14:37
Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2016-04-25 09:59
Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę. 2016-04-25 10:14
Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę. 2016-04-08 13:44
Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji kwot wydatków zawartych w ninijszym zarządzeniu 2016-09-05 12:02
Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XIII/100/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-09-05 11:57
Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu upoważnienia do realizacji dwuch zadań: Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Serniora 2016-09-05 11:55
Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2016-03-25 08:52
Zarządzenie Nr 32/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2016-05-13 14:31
Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2016-03-14 07:50
Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2016-03-14 07:59
Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2016-03-14 08:05
Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowaczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2016-09-05 11:53
Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie wyznaczenia jednoski właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na terenie gminy Moyryń 2016-09-05 11:51
Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-03-07 12:38
Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie przekazania odcinka sieci wodociągowej 2016-09-05 11:47
Zarządzenie Nr 25/2016 - w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XII/97/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-03-07 12:33
Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkaniowe wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2016-02-29 08:18
Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem. 2016-02-29 08:18
Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku 2016-09-05 11:46
Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 149/2009 Burmistrza Morynia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych i wypożyczenia sprzętu szkolnego w Szkole Podstawowej w Witnicy oraz Zarządzenia Nr 150/2009 Burmistrza Morynia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych i wypożyczenia sprzętu szkolnego w Zespole Szkół w Moryniu 2016-09-05 11:44
Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2016 r. z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki, i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa, i ochrony ludności, sportów wodnych i żeglarstwa. 2016-02-18 17:59
Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji porządkowych 2016-02-08 13:34
Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2016-02-05 10:26
Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego 2016-02-05 10:24
Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie zmina w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 11:40
Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 2016-09-05 11:38
Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożenie na otwarty konkurs ofert ogłoszony 8 stycznia 2016 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-01-29 11:04
Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. 2016-01-28 12:28
Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem. 2016-01-28 12:21
Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę. 2016-01-29 11:11
Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia w II ustnym przetargu nieograniczonym. 2016-01-26 13:02
Zarządzenie Nr 8/2016 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2016-01-24 08:29
Zarządzenie Nr 7/2016 - w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego, ceny wywoławczej, wysokości wadium, wysokości postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie ustnego przetargu nieograniczonego. 2016-01-22 12:43
Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Moryń 2016-09-05 11:34
Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie zamian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 11:33
Zarządzenie Nr 4/2016 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do rokowań i wysokości zaliczki zabezpieczającej. 2016-01-22 12:44
Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2016 2016-09-05 11:31
Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2016-01-22 12:43
Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej i biegaczy, tenisa ziemnego, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki ? karate i samoobrona, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, sportów wodnych ? żeglarstwa w 2016 r. 2016-01-22 12:43