herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: nr 443/1 o pow. 1800m2, nr 443/2 o pow. 1800m2 obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna

Moryń, 12 stycznia  2016 r.

GMOŚ.6840.6.2015  

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 16 lutego  2016r. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości – nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna, KW 41558,
 2. Oznaczenie nieruchomości – nr 443/2 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna, KW SZ1Y/00060710/4,
 3. Opis nieruchomości - działki niezabudowane. Kształt działek regularny. Stworzone są warunki podłączenia się do sieci wodociągowej i energetycznej. Posiadają dostęp do drogi publicznej gruntowej częściowo utwardzonej. Przez działkę wzdłuż części frontowej przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.  Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie dobre.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr IPB.7331-40/08 z dnia 23.12.2008r. działki przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalno – usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 5. Cena wywoławcza:
  • za  działkę nr 443/1 – 43.700,00 zł  plus podatek VAT ( 23%)
  • za  działkę nr 443/2 – 43.700,00 zł  plus podatek VAT ( 23%)
 6. Wysokość wadium – za działkę nr 443/1 w wysokości  2.200,00 zł, w pieniądzu, za działkę nr 443/2 w  wysokości 2.200,00 zł , w pieniądzu, płatne w terminie do 12 lutego 2016 r. płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. W przypadku przystąpienia do przetargu na obie działki wadium winno być wniesione na każdą z ww. działek. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu  zostanie zaliczone w poczet ceny w dniu  zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem  negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 
 7. Minimalne postąpienie:
  • dla działki nr 443/1 -  440,00 zł
  • dla działki nr 443/2 -  440,00 zł
 8. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
 9. Obciążenia nieruchomości – przez działki   przebiega linia napowietrzna średniego napięcia.
 10. Zobowiązania - brak
 11. Terminy niedoszłych do skutku ustnych przetargów nieograniczonych: nie dotyczy
 12. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – I przetarg ustny nieograniczony – 16 lutego  2016 r. o godz. 1000 , w Urzędzie Miejskim w Moryniu,       Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Ponadto nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu Elżbieta Grygorcewicz , pokój nr 2, tel. 91 466 79 54 fax.91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www. moryn.pl,  bip moryn.pl oraz tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy Moryń.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-01-2016 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2016 14:47