Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 8/2016 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2016 r.  poz. 23), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2015r., poz.782 ze zm.)  zarządzam co następuje:

    §1.Przeznaczam do dzierżawy część  dz. 1/24, obręb 3 miasta Moryń znajdującej się w obrębie kąpieliska miejskiego  w Moryniu obejmującej pomieszczenie barowo-gastronomiczne o pow. 62,37m2  , grunt pod pomieszczeniem barowo-gastronomicznym o pow. 62,37 m2, grunt pod tarasem o pow. 37,32 m2. KW Nr 25812. Lokal wyposażony jest w urządzenia wodno - kanalizacyjne, przyłącze energetyczne, ogrzewanie centralne-elektryczne.

Informacja o przeznaczeniu - dzierżawa na okres 3 lat. Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest prowadzenie działalności barowo-gastronomicznej. Dzierżawca będzie udostępniał  sanitariaty przylegające do pomieszczenia barowo-gastronomicznego i będzie dbał nieodpłatnie  o porządek w sanitariatach. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: roczny czynsz  - 2858,56zł plus obowiązujący podatek Vat (aktualnie 23%). Czynsz płatny w terminach: jednorazowo do 31 marca każdego roku kalendarzowego lub do 10-go każdego miesiąca z góry. Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, za pobór energii elektrycznej, pobór wody, usuwanie nieczystości stałych i płynnych.      

    §2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie , stronach  internetowych Urzędu.

    §3. Po terminie wywieszenia wykazu na nieruchomość zostanie ogłoszony ustny przetarg nieograniczony w wyniku którego wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie.

    §4.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    §5. Termin wywieszenia wykazu: od 22 stycznia 2016 r. do  11 lutego 2016 r.

    §6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 22-01-2016 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 21-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 24-01-2016 08:29