herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę.

ZARZĄDZENIE NR 10/2016
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2015 r. poz.1515 ze zm.), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst z 2015 r., poz.782 ze zm.) zarządzam co następuje:

    §1.Przeznaczam do oddania w dzierżawę część  działki niezabudowanej nr 181 o pow. 73m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń dla której prowadzona jest KW Nr 25816.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, przeznaczona pod uprawę warzyw.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

  • roczny czynsz - 7,09 zł plus obowiązujący podatek Vat (aktualnie 23%).
  • Czynsz płatny w terminach: jednorazowo do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
  • Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy.
  • Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.
  • Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

    §2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach  internetowych Urzędu.

    §3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    §4. Termin wywieszenia wykazu: od   28 stycznia   2016 r. do  17 lutego 2016 r.

    §5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-01-2016 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 27-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 29-01-2016 11:11