Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2015 r. poz.1515 ze zm.), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2015 r., poz.782 ze zm.)  zarządzam co następuje:

    §1.Przeznaczam do dzierżawy lokal użytkowy o pow. 23,09 m2, wchodzący w skład budynku usytuowanego  na działce nr 96, obręb 3 miasta Moryń, ul. Plac Wolności 1, dla której prowadzona jest KW Nr 32637.

Informacja o przeznaczeniu -  najem na okres do 3 lat,  z przeznaczeniem  na biuro dla Rewiru Dzielnicowych Posterunku Policji w Moryniu.  Lokal wyposażony w energię elektryczną.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu najmu , termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

Miesięczny  czynsz  - 247,76 zł plus obowiązujący podatek Vat ( aktualnie 23%).     

Czynsz płatny w terminie: 21 dni od daty wystawienia faktury.

Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez  GUS za rok ubiegły.

Najemca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

    §2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach  internetowych Urzędu.

    §3.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    §4. Termin wywieszenia wykazu: od   28 stycznia   2016 r. do  17 lutego 2016 r.

    §5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-01-2016 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 27-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2016 12:21