Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania  w najem.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jed. tekst. z 2015 r. poz.1515 ze zm.), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst z 2015r., poz.782 ze zm.)  zarządzam co następuje:

    §1. Przeznaczam  do oddania w najem  lokal użytkowy  o pow. 41,60 m2 , znajdujący się nad świetlicą wiejską w Dolsku, wchodzący w skład budynku usytuowanego  na działce nr 139/1, obręb Dolsko, dla której prowadzona jest KW Nr 18968.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w najem na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na pomieszczenie strychowe. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu najmu, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

  • Miesięczny  czynsz  - 22,46 zł plus obowiązujący podatek Vat (aktualnie 23%).
  • Czynsz płatny w terminie: do 10-go każdego miesiąca z góry.
  • Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez GUS za rok ubiegły.
  • Najemca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.     

   §2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach  internetowych Urzędu.

   §3.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

   §4. Termin wywieszenia wykazu: od   28 stycznia   2016 r. do  17 lutego 2016r.

   §5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-01-2016 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 27-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2016 12:28