herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 lutego 2016 r.

Informuje się mieszkańców miasta i gminy Moryń, że w dniu 26 lutego 2016 r. o godz. 900 w Regionalnym Biurze Geoparku przy Placu Wolności 2 w Moryniu, odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Moryniu odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. o godz. 1700 w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu.


Porządek obrad  XII  Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 26 lutego   2016 r.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej  sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • informacja dotycząca interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja z działalności Ośrodka  Pomocy Społecznej w Moryniu i realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 -2017.
 7. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu za 2015 rok.
 8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń za 2015 rok.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 r.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:?
  • a)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w obrębie Przyjezierze II gm. Moryń,
  • b)  w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2016 roku”,
  • c)  w sprawie zatwierdzenia „Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020” i w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska za lata 2010- 2014”, Kompletna dokumentacja dotycząca projektu uchwały jest dostępna w Biurze Rady Miejskiej w Moryniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem;  http://www.bip.moryn.pl/strony/5351.dhtml.
  • d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 4,5 m. Moryń),
  • e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 24/2 obr. Młynary),
  • f) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Stare Objezierze na lata 2016-2020”,
  • g) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bielin na lata 2016-2020”,
  • h) w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2016
  • i) w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gryfino,
  • j) w sprawie  zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad XII Sesji  Rady Miejskiej w Moryniu.             

 

 

Pliki do pobrania:

 • Projekty uchwał Pobierz (*.PDF),
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 Pobierz (*.PDF) |
  Spis treści Pobierz (*.PDF) | Okładka Pobierz (*.PDF),
 • Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń za lata 2010-2014 Pobierz (*.PDF)
  | WIOŚ Pobierz (*.PDF) | Okładka Pobierz (*.PDF)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-02-2016 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 11-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 23-02-2016 12:22