herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/24, obręb 3 miasta Moryń, znajdującej się w obrębie kąpieliska miejskiego w Moryniu

Moryń, dnia  15 lutego  2016 r.

GMOŚ.6845.1. 2016          

OGŁOSZENIE

Ogłaszam na dzień 2 marca 2016 r. o godz. 10-tej I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/24, obręb 3 miasta Moryń, znajdującej się w obrębie kąpieliska miejskiego w Moryniu, obejmującej pomieszczenie barowo-gastronomiczne o pow. 62,37m2, grunt pod pomieszczeniem barowo-gastronomicznym o pow. 62,37 m2, grunt pod tarasem o pow. 37,32 m2. KW Nr 25812. Pomieszczenie barowo-gastronomiczne wyposażone jest w urządzenia wodno - kanalizacyjne, przyłącze energetyczne, ogrzewanie centralne - elektryczne.

Informacja o przeznaczeniu - dzierżawa na okres 3 lat.

Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest prowadzenie działalności barowo-gastronomicznej.

Dzierżawca będzie udostępniał  sanitariaty przylegające do pomieszczenia barowo-gastronomicznego i będzie dbał nieodpłatnie o porządek w sanitariatach.

Cena wywoławcza rocznego czynszu - 2.858,56 zł netto. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek Vat (aktualnie 23%).

Czynsz płatny w terminach: do 10-go każdego miesiąca z góry lub jednorazowego (termin do uzgodnienia z dzierżawcą).

Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.

Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, za pobór energii elektrycznej, pobór wody, usuwanie nieczystości stałych i płynnych.

Termin zawarcia umowy - nie wcześniej niż 1 kwietnia 2016 r. 

Obciążenia - nieruchomość obciążona umową dzierżawy do 31 marca 2016 r.

Zobowiązania - brak

Miejsce przetargu - Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1,  pokój nr 11.

Wysokość wadium: - 1000,00 zł , płatne w terminie do 29 lutego 2016 r.  w Banku  Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium zostanie zatrzymane jako kaucja zabezpieczająca na okres trwania umowy . W przypadku odstąpienia od  zawarcia umowy dzierżawy przez podmiot, który przetarg wygrał wadium nie podlega zwrotowi.

Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie,  jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub  zakończenia przetargu wynikiem   negatywnym, po potraceniu kosztów   manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Forma wniesienia wadium - w pieniądzu

Minimalne postąpienie - 30,00 zł

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z obecnym dzierżawcą, któremu umowa wygasa 31 marca 2016 r.

Zastrzegam sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 91 4667954.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.moryn.pl, bip moryn.pl, tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie gminy Moryń oraz  prasie lokalnej.

Burmistrz Morynia 

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 15-02-2016 16:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 15-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 15-02-2016 16:21