Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie  o przystąpieniu: do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 907/17   obręb Przyjezierze II  gm. Moryń oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu.

Obwieszczenie  o przystąpieniu:

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 907/17   obręb Przyjezierze II  gm. Moryń oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze. zm.) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Moryniu uchwały Nr XII/89/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 907/17  w obrębie Przyjezierze II  gm. Moryń.

Zawiadamiam również o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1 74-503 Moryń, e-mail: um@moryn.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Morynia.

 

Burmistrz Morynia

mgr Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 03-03-2016 23:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 03-03-2016
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2016 23:38