herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu

Zarządzenie Nr 26/2016
Burmistrza Morynia
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu

Na podstawie § 14 ust 1) Uchwały Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2016, w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

    § 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 poprzez zwiększenia dochodów na zadnia zlecone oraz zmniejszenia i zwiększenia wydatków na zadania własne i zlecone w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Niniejsze Zarządzenie należy przekazać kierownikom podległych jednostek.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek


Załącznik

do Zarządzenia Nr  26/2016

z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział

Rozdział

§

Dochody

Wydatki

w tym zmiany na zadania zlecone

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Dochody

Wydatki

Gmina

 

 

 

 

 

 

852

85219

2010

 

300 zł

 

 

300 zł

 

852

85295

2010

 

1 693 346 zł

 

 

1 693 346 zł

 

Urząd Miejski Moryń

 

 

 

 

 

 

700

70005

4170

 

 

 

360 zł

 

 

700

70005

4300

 

 

360 zł

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Moryniu

 

 

 

 

 

852

85206

4010

 

 

 

906 zł

 

 

852

85206

4440

 

 

906 zł

 

 

 

852

85212

4010ZL

 

 

 

406 zł

 

406 zł

852

85212

4440ZL

 

 

406 zł

 

 

-406 zł

852

85219

3110ZL

 

 

 

300 zł

 

300 zł

852

85219

4010

 

 

 

6 718 zł

 

 

852

85219

4010WW

 

 

 

906 zł

 

 

852

85219

4440

 

 

6 718 zł

 

 

 

852

85219

4440WW

 

 

906 zł

 

 

 

852

85295

3110ZL

 

 

 

1 693 346 zł

 

1 693 346 zł

Ogółem

0 zł

1 693 646 zł

9 296 zł

1 702 942 zł

1 693 646 zł

1 693 646 zł

 

 

 

 

 

 

 

suma kontrolna

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-03-2016 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 29-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2016 12:38