Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 33/2016
BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jed. tekst Dz.U. z 2015 r.  poz. 1515) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst Dz.U. z 2015r., poz.1774  )  zarządzam co następuje:

    § 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń :

  • Działka nr 24/2 o pow. -  1,0538 ha, położona w obrębie Młynary, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00057151/3, będąca niepubliczną, gruntową drogą gminną, stanowiącą wyłączne dojazd do pól uprawnych, przyległych do ww. drogi, w części porośniętą krzewami i drzewami. Kształt drogi nieregularny. Odległość drogi gruntowej do zabudowy siedliskowej wynosi powyżej 1600 m.
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.
  • Cena nieruchomości – 30.700,00 zł
  • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami  -  do 06 maja  2016 r.

    § 2. Sprzedaż działki  nastąpi zgodnie z art. 67 ust. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami.

   § 3. Wykaz nieruchomości  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, ogłoszenie w prasie lokalnej , stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu.

    § 4.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    § 5. Termin wywieszenia wykazu: od   25  marca 2016 r. do 14 kwietnia  2016 r.

    § 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 25-03-2016 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 24-03-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-03-2016 08:52