Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę.

ZARZĄDZENIE NR 37/2016
BURMISTRZA MORYNIAz
dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2016 r. poz. 446), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst z 2015 r., poz.782 ze zm.)  zarządzam co następuje:

    § 1.Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 1. działkę  niezabudowaną  nr 130   o pow. 78m2 , położoną  w obrębie 3 miasta Moryń dla której prowadzona jest KW  Nr 25805.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w  dzierżawę  na okres do 3 lat, przeznaczona pod uprawę warzyw.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy , termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

 • roczny czynsz  - 7, 58 zł plus obowiązujący podatek Vat ( aktualnie 23%).
 • Czynsz płatny w terminach: za 2016 r. w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres  do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
 • Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy .
 • Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.
 • Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.
 1. Część działki  niezabudowanej  nr 391 o pow. 30m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń dla której prowadzona jest KW Nr 32664.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w  dzierżawę  na okres  1 roku , przeznaczona na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy , termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

 • roczny czynsz  - 6,90 zł plus obowiązujący podatek Vat ( aktualnie 23%).
 • Czynsz płatny w terminach: za 2016r. w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres  do 31 marca  2017 r.
 • Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy .
 • Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.
 • Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.
 1. działkę  niezabudowaną  nr 155/1 o pow. 0,47 ha , położoną  w obrębie Bielin  dla której prowadzona jest KW  Nr 39356.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w  dzierżawę  na okres do 2 lat, przeznaczona pod  łąkę.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy , termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

 • roczny czynsz  - 32,08 zł.
 •  Czynsz płatny w terminach: za 2016 r. w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres  do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
 • Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy .
 • Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.
 • Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

    §2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach  internetowych Urzędu.

    §3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    §4. Termin wywieszenia wykazu: od   08 kwietnia 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r.

    §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 08-04-2016 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 07-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2016 13:44