Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę.

ZARZĄDZENIE NR 38/2016
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2016 r. poz. 446), art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst z 2015r., poz.782 ze zm.)  zarządzam co następuje:

   § 1.Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 • działkę  niezabudowaną nr 189 o pow. 421m2 , położoną w obrębie 3 miasta Moryń dla której prowadzona jest KW  Nr SZ1Y/00025837/3,
 • Informacja o przeznaczeniu – oddanie w  dzierżawę  na okres  1 roku, przeznaczona pod uprawę warzyw.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.
 • Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:
  • roczny czynsz - 40,89 zł plus obowiązujący podatek Vat (aktualnie 23%).
  • Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2016r. w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, za 2017 r. do 31 marca 2017 r. 
  • Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.
  • Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

    §2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach  internetowych Urzędu.

    §3.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    §4. Termin wywieszenia wykazu: od 22 kwietnia 2016 r. do 12 maja 2016 r.

    §5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 21-04-2016 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 21-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 25-04-2016 10:14