herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia.

Zarządzenie Nr 39/2016
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia.

Na podstawie art.30 ust. 2, pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity  Dz.U.z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 67 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2015r. poz.1774 ze zm.) ustalam:

§1.1. cenę wywoławczą nieruchomości niezabudowanej nr 184/12 o pow. 2,5637ha udział 293/10000 części , położonej w obrębie Bielin do III przetargu ustnego nieograniczonego – 1.700,00 zł

    2. wysokość wadium – 170,00 zł

    3.wysokość minimalnego postąpienia – 20,00 zł

§2.1. cenę wywoławczą nieruchomości niezabudowanej nr 184/12 o pow. 2,5637ha udział 199/10000 części , położonej w obrębie Bielin  do III przetargu ustnego nieograniczonego- 1.200,00 zł

     2. wysokość wadium – 120,00 zł

     3.wysokość minimalnego postąpienia – 20,00 zł

§3.1. cenę wywoławczą nieruchomości  niezabudowanej nr 276/6  o pow. 556 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń  do V przetargu ustnego nieograniczonego- 26.800,00 zł plus obowiązujący podatek Vat ( obecnie 23%)

    2. wysokość wadium – 2.680,00 zł

    3.wysokość minimalnego postąpienia – 270,00 zł

§4.1. cenę wywoławczą nieruchomości  niezabudowanej nr 443/1  o pow. 1800 m2, położonej w obrębie 2 miasta Moryń do  III przetargu ustnego nieograniczonego- 43.700,00 zł plus obowiązujący podatek Vat ( obecnie 23%)

    2. wysokość wadium – 2.220,00 zł

    3.wysokość minimalnego postąpienia – 440,00 zł

§5.1. cenę wywoławczą nieruchomości  niezabudowanej nr 96/2   o pow. 0,4338 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze do I rokowań - 35.000,00 zł plus obowiązujący podatek Vat ( obecnie 23%)

     2. wysokość zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży – 1750,00 zł           

§6.1. cenę wywoławczą nieruchomości  niezabudowanej nr 63   o pow. 8900 m2, położonej w obrębie Stare Objezierze do I rokowań - 35.000,00 zł plus obowiązujący podatek Vat ( obecnie 23%)

     2. wysokość zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży – 1750,00 zł           

§7. Przeprowadzenie przetargu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.(tekst jednolity Dz.U. z 2014r. nr 1490) powierzam powołanej komisji przetargowej.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 25-04-2016 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 25-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2016 09:59