Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie NR 45/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę.

ZARZĄDZENIE NR 45/2016
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 13 maja 2016 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę.


    Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2016 r. poz. 446), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst z 2015 r., poz.782 ze zm.) zarządzam co następuje:


     § 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę: część działki  niezabudowanej nr 222 o pow. 607,50 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y 37245.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres  2 lat, pod uprawy rolne.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy , termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: roczny czynsz - 59,05 zł. Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2016 r. w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

    § 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu.

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    § 4. Termin wywieszenia wykazu: od 14 maja 2016 r. do 03 czerwca 2016 r.

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Morynia
 
Józef Piątek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-05-2016 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 13-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-05-2016 14:31