Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 49/2016
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 19 maja 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2016 r. poz. 446), art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst z 2015 r., poz.1744 ze zm.) zarządzam co następuje:

    §1. Przeznaczam do sprzedaży działkę nr 189 o pow. 421 m2, położoną w obrębie 3 miasta Moryń , stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y 00025837/3, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną. Kształt działki regularny. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako Bp.

Posiada możliwość uzbrojenia w energię elektryczną, w wodę i kanalizację ściekową. Pozbawiona dostępu do drogi publicznej. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie dobre.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – dla działki brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego , nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena nieruchomości – 10.760,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych ).

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży- sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - do 30 czerwca 2016 r.

    §2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy Placu Wolności 4 w Moryniu, tablicach sołectw, ogłoszenie w prasie lokalnej , stronach  internetowych Urzędu.

    §3.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    §4. Termin wywieszenia wykazu: od 19 maja 2016 r. do 08 czerwca 2016 r.

    §5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-05-2016 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 19-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2016 14:29