Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 48/2016
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2016 r.  poz. 446), art. 35 ust.1  ustawy o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst z 2015r., poz.1744 ze zm.) zarządzam co następuje:

    §1. Przeznaczam do sprzedaży działkę nr 443/1 o pow. 1800 m2, położoną w obrębie 2 miasta Moryń , stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y 00041558/1, stanowiącą nieruchomość gruntową  niezabudowaną. Kształt działki regularny. Posiada uzbrojenie w energię elektryczną, w wodę i kanalizację ściekową. Droga dojazdowa   gruntowa częściowo-utwardzona. Przez działkę wzdłuż części frontowej przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie dobre.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z decyzją Nr IPB.7331-40/08  z dnia 23 grudnia  2008 r. nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Cena nieruchomości – 62.320,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych).

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży- sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - do 30 czerwca 2016 r.

    §2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy Placu Wolności 4 w Moryniu, tablicach sołectw, ogłoszenie w prasie lokalnej , stronach  internetowych Urzędu.

    §3.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    §4. Termin wywieszenia wykazu: od 19 maja 2016 r. do 08 czerwca 2016 r.

    §5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-05-2016 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 19-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2016 14:35